Email

Menu

Hoofd Personeel & Organisatie.Hoofd Personeel & Organisatie 

Vind jij het belangrijk dat goed onderwijs, ook de beste ondersteuning verdient en ben jij die gedreven en mensgerichte leidinggevende die verschillende belangen kan samenbrengen en mensen écht meekrijgt? Dan zijn we op zoek naar jou! 


Wat ga je als Hoofd P&O doen?
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de afdeling Personeel & Organisatie binnen de onderwijsondersteunende dienst Onderwijs en Organisatie. Je hebt een duidelijke visie op dienstverlening binnen de onderwijssector en bent in staat deze visie te formuleren en te implementeren. Je bent de verbindende factor voor de afdeling waarbij je de onderlinge samenwerking binnen maar ook buiten de afdeling verstevigt. Je stimuleert de ontwikkeling van een professionele cultuur, geeft ruimte voor ontwikkeling en groei, stuurt op goed werkgeverschap en bent in staat een professionele en constructieve werksfeer te creëren, waarbij je toewerkt naar de nominatie tot beste werkgever. Hierbij laat je je adviseren door de experts binnen je afdeling en stuur je op de uitvoering hiervan.  

Het optimaal begeleiden en ontzorgen van onze studenten en het verhogen van onze studenttevredenheid, rendementen en studentenbereik staan centraal. De belangrijkste opdracht die daarbij om jouw sturing, kennis en ervaring vraagt, is het stimuleren van een cultuur waarin de waarden bevlogen, betrokken en samenwerken, centraal staan. 

Afdeling Personeel & Organisatie
De afdeling Personeel & Organisatie (P&O, 16 fte) maakt deel uit van de dienst Onderwijs & Organisatie van Gilde Opleidingen die in totaal circa 120 fte telt. Naast de afdeling Personeel & Organisatie maken ook de afdelingen Studentenzaken en Kwaliteit onderdeel uit van deze dienst. De dienst biedt ondersteuning aan de gehele organisatie. De dienst ontwikkelt producten en diensten ten behoeve van het onderwijs en is in staat processen te optimaliseren, passend bij de behoefte van de onderwijsclusters maar binnen de kaders van Gilde Opleidingen. 

De afdeling Personeel & Organisatie bestaat uit inhoudelijke gebieden zoals Arbo, Sociale veiligheid, verzuim, personeel- en salarisadministratie, recruitment en beleid & advies. De belangrijkste gemeenschappelijke opgave van de afdeling is het organiseren en borgen van een professionele (kwalitatief en kwantitatief) en veilige organisatie. 

Jouw talent en ambitie 
We vragen minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je hebt een brede theoretische kennis en werkervaring op het gebied van personeel & organisatieontwikkeling en hebt inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang me de andere afdelingen van de dienst Onderwijs & Organisatie. 

Door jouw verbindende leiderschapsstijl en jouw kracht om mensen mee te krijgen levert de afdeling optimale resultaten. Je hebt een hoge mate van betrokkenheid en bevlogenheid en de wil om je ergens in vast te bijten. Je  hebt een duidelijke visie m.b.t. onderwijs, HR, ontzorgen, samenwerking en procesoptimalisatie. Met jouw stevige persoonlijkheid ben je in staat het organisatiebelang stevig te verdedigen en spreek je anderen hierop aan. 

Je geeft mensen ruimte en stimuleert hen verantwoordelijkheid te nemen en hun rol goed uit te oefenen. Jouw gedrag weerspiegelt de cultuur en identiteit van onze organisatie en heeft daarmee een positieve invloed op het gedrag van anderen. Als persoon ben je toegankelijk en makkelijk benaderbaar omdat men weet dat je oprecht, betrouwbaar en empathisch bent. Jij voert échte gesprekken en spreekt mensen aan, wat het mogelijk maakt dat je bruggen slaat en mensen met elkaar laat samenwerken. Je creëert draagvlak voor keuzes die je maakt en leeft de regel afspraak is afspraak na. 

Wij zijn Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen heeft een traditie in vakonderwijs met sterke wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te leiden, werken we elke dag aan onze missie: Gilde Opleidingen is dé regionale scholingspartner voor jongeren en volwassenen die leren voor een beroep en de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Met eigentijds en uitdagend onderwijs verzorgt door inspirerende onderwijsgevenden dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling, de maatschappelijke participatie en de participatie op de arbeidsmarkt. Voor onze studenten bieden we maatwerk dat past bij ieders talent en ontwikkelvraag. Binnen een groot netwerk brengen we kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een plezierige, veilige en vertrouwde omgeving. Kom nog meer over Gilde Opleidingen en onze 14 vakscholen te weten op www.gildeopleidingen.nl.

Ons aanbod
Het betreft een benoeming van in eerste instantie één jaar ingaande 01-08-2020, op fulltime basis. Bij gebleken geschiktheid zal deze benoeming worden verlengd waarbij we de ketenwet maximaal volgen. Het salaris is ingedeeld in schaal 12 van de cao-mbo. Overige arbeidsvoorwaarden zijn eveneens volgens cao-mbo.

Meer weten?
Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Mariska Engels, directeur P&O via telefoonnummer 06 - 512 853 48. Mocht je vragen hebben over de sollicitatieprocedure, mail dan naar: solliciteren@rocgilde.nl.

Reageer!
Stuur uiterlijk 1 juni 2020 je sollicitatie, voorzien van cv en motivatiebrief, in via de Actieknop Solliciteren.

Datum gesprekken
De gesprekken worden gepland op dinsdag 9 juni 2020.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Wij werken niet met externe partijen voor het invullen van deze vacature.